BB食太多鈉有咩問題?
慣咗重口味就好難改,而隨住年紀越大,味覺慢慢退化,就會愈食愈鹹,
咁樣對身體會做成好多問題,例如腎臟同心臟負擔大,血壓高。。。
所以呢,為咗BB嘅健康,應該由細開始幫佢哋養成良好嘅飲食習慣。
重口味都係等佢哋大啲先試啦!

 

其實鈉係咩嚟?
鈉係人體內嘅主要電解質,可以令細胞外液保持平衡,
但攝取過多嘅鈉會令腎臟負荷過重,增加高血壓,中風同冠心病嘅風險

 

英國食品標準局建議,嬰幼兒每日鈉最高攝取量:

初生至12個月每日鈉最高攝取量400毫克

1歲至3歲每日鈉最高攝取量800毫克

(*除返開即係一餐267毫克)